Madrigalkoret Asta Basta

Madrigalens tekster

I modsætning til den kirkelige sang blev madrigalerne skrevet på de enkelte landes modersmål. Kirkens musik var næsten udelukkende skrevet på latin og dermed forbeholdt den lille skare der forstod dette. Hvor det ikke var så nødvendigt at forstå indholdet i den kirkelige sang - den var altid en lovprisning af Herren - var det meningen at man skulle forstå madrigalerne. Teksten havde stor betydning.

Indholdet er udelukkende af verdslig karakter. Ofte byggede teksterne på digte af kendte digtere. Det er lovprisninger af livets søde sider, kærligheden, erotikken, festen, vinen og maden. Man finder også tekster med et mere melankolsk indhold - den ulykkelige kærlighed, adskillelsen fra sin kære, savnet.

Madrigalerne blev brugt i festlige sammenhænge. De skulle bevæge, ophidse og underholde, og komponisterne tøvede ikke med alle forhåndenværende midler at illustrere og forstærke tekstens indhold - ned til den mindste detalje. Madrigalerne er ikke uhøviske. Man finder ikke erotiske detaljer, det er jo det bedre borgerskab og adelen man henvender sig til. Til gengæld er der et utal af "sproglige blomster" hvor det ikke kræver den store fantasi at tolke ordene i erotisk retning. Her er et enkelt eksempel på fransk med en dansk oversættelse til højre. Det er fra Pierre Passerau: Il Est Bel Et Bon fra ca.1530. Her er der ikke tale om erotik, men om 2 kvinders latterliggørelse af manden. Bemærk referencen til de kaglende høns - hvem mon kagler mest?

Il est bel et bon, commère, mon mari.
Il etaient deux femmes toutes d'un pays.
Disans l'une à l'outre:
Avez bon mari?
Il est bel et bon, commère, mon mari.
Il ne me courousse ne me bat aussi;
Il fait le mesnage,
Il donne aux poulailles
Et je prens mes plaisirs.
Commère, c'est pour rire
Quant les poulailles crient
Co co co co co dae
Petite coquete, qu'est cecy?
Il est bel et bon, commère, mon mari.

Han er smuk og god, kære nabo, min mand.
Der var to kvinder i landsbyen
Den ene sagde til den anden:
Har De en god ægtemand?
Åh ja, han er god og smuk, kære nabo.
Han hverken skælder mig ud eller slår mig;
Han ordner huset
Han fodrer hønsene
Mens jeg forlyster mig
Kære nabo, det er til at le over
Når hønsene kagler
Bok, bok, bok, bok
Lille kokette, hvad betyder dette?
Han er smuk og god, kære nabo, min mand.
Madrigalkoret Asta Basta | Bodil Schmidt  | Tlf.: 24 48 62 59