Madrigalkoret Asta Basta

Om koret

I slutningen af 1998 opstod ønsket blandt en lille gruppe i og omkring Kalund- borgegnens Musikskole om at lave et lille kor, der skulle synge et andet repetoire end man var vant til. Flere i gruppen havde mødt hinanden i det rytmiske kor Karytmus. Astrid Christensen blev opfordret til at fungere som korets leder, og det sagde hun ja til.

Ud over ønsket om et andet repertoire var ønsket at finde materiale med musikalske og kormæssige udfordringer og at arbejde i en mindre gruppe end man normalt gør i rytmiske kor., kammeragtig, mindre sammenhænge, Blandt materialet man arbejdede med fra starten var flere madrigaler, og efterhånden blev det udelukkende madrigaler koret beskæftigede sig med. fra starten talte koret 7-8 medlemmer, som mødtes hver 3. uge. Det var tydeligt, at madrigaler er noget der virkelig skal slides med. Det nærmest fuga-agtige præg som madrigalerne har stiller store krav til koncentration om egen stemme samtidig med at man skal have et øre med i de andre stemmer.

Siden starten er koret i flere omgange blevet suppleret med nye medlemmer, så man i dag har 2-3 sangere på hver af de 4 stemmer.

I 2001 blev koret til en forening. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til madrigaler. Dermed blev interesseområdet mere end bare sang men hele kulturen, historien og baggrunden. Af dette udsprang også ønsket om at kunne optræde i et mere originalt setup. Foreningen fik kostumier Susanne Pedersen til at tegne kostumer til koret og udfra tegningerne arbejdede foreningens medlemmer i over et halvt år på at sy kostumer der repræsenterer beklædningen i flere af landene og samfundslagene madrigalerne optrådte i. Fra 2002 har skuespiller Niels Andersen hjulpet koret med den fysiske fremtoning, bevægelser, hilsner o.s.v.

Asta Basta har givet koncerter adskillige steder i både små og store sammenhænge - blandt andet på rejser til Italien og England. Interessen for korets arbejde har været stærkt stigende, hvilket er meget glædeligt da koret dermed får mulighed for at opfylde foreningens mål om at udbrede kendskabet til madrigalerne.

Asta Basta er ikke det eneste kor i Danmark, der har madrigaler på programmet, men vi er et af de få kor der kun dyrker madrigalerne.

Korets navn Asta Basta var fra starten en morsomhed, men siden har det vist sig at passe godt på korets arbejde. Asta Basta kan på italiensk tolkes som "Så er det slut med (dirigent)stokken" og det er sådan koret arbejder - som et kollektiv uden decideret dirigent.
 
Billederne på denne side er fra Asta Bastas tur til Firenze i 2005.
Madrigalkoret Asta Basta | Bodil Schmidt  | Tlf.: 24 48 62 59